Het vijfde leerjaar bezoekt onze WERELDMARKT!

Kennis moet gedeeld worden...
Afgelopen dinsdag nodigden we de leerlingen van 5B uit 
op onze wereldmarkt. 
In groepjes van drie à vier leerlingen werd er uitleg gegeven 
over de verschillende werelddelen. 
Het was fantastisch om te zien en te horen 
hoeveel de zesdejaars al weten! 
Een echte leergierige en enthousiaste leerlingen!
Een dikke proficiat!